Tema Islam dalam pertunjukan rakyat jawa : kajian aspek sosial, keagamaan dan kesenian / Kuntowijoyo, Naniek Kasniyah, Human Abubakar (1986)

Title: Tema Islam dalam pertunjukan rakyat jawa : kajian aspek sosial, keagamaan dan kesenian / Kuntowijoyo, Naniek Kasniyah, Human Abubakar
Author: Kuntowijoyo
Year: 1986
Code: Rv 704.948 KUN t
Publisher: Yogyakarta PPPK
Stock: 1
Subject: 1. KESENIAN ISLAM
I. Judul
II. Kasniyah, Naniek
III. Abubakar, Human


Prev

Next

© Digital Library of State University of Malang

http://library.um.ac.id