"Kamus Istilah Ilmu Balaghah"

Array Cetak Array
Penilaian Pengunjung: / 2
KurangTerbaik 

Ucapan terima kasih kepada Syarifuddin Syarif, dkk., atas sumbangan buku "Kamus Istilah Ilmu Balaghah" yang disusu oleh Syarifuddin, dkk. (Guru-guru MAN I Malang)  Penerbit : AG Publisher, Juni  2016.